Producent Manufaktura Wosku

Manufaktura Wosku Ipa 0,5L

17,90 

Brak w magazynie

Opis

12620487480

Manufaktura Wosku Ipa 0,5L

Preparat do mycia i odtłuszczania. 99% alkoholu izopropylowego. Usuwa pozostałości past polerskich, doskonale się nadaje jako tzw. ostateczna inspekcja po pracach przy lakierze.

Pojemność:

  • 0,5L (500ml)

 

H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H336: Może wywołać uczucie senności lub zawroty głowy.
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P261: Unikać wdychania pyły/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P303+P361+P353: W przypadku kontaktu ze skórą(lub z włosami) natychmiast usunąć, zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P303+P340: W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do swobodnego oddychania.
P305+P351+P358: W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć – nadal płukać.

 

Informacje dodatkowe

Waga0,6 kg
Wymiary19 × 7 × 7 cm
EAN

5904125473372

Numer katalogowy producenta

MW-IA05

Marka

Manufaktura Wosku

Stan

Nowy

Pojemność opakowania [ml]

500

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg]

0,6

długość [cm]

19

szerokość [cm]

7

wysokość [cm]

7

Nie ma PRODUKTU KTÓREGO SZUKASZ? NAPISZ DO NAS!